Loading...

Cộng Tác Viên

Fbuff luôn chào đón các bạn muốn làm cộng tác viên cho bên mình.

Cộng tác viên Fbuff

Bất kỳ bạn nào đã mua và sử dụng tool bên mình đều có thể trở thành cộng tác viên.

Bạn sẽ được hưởng hoa hồng tùy vào số lượng khách bạn đã giới thiệu được, cụ thể:

  • 1-5 người: 10%
  • 5-20 người: 20%
  • 20 người trở lên: 50%

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại mục Liên hệ,

Trân trọng.