Contact Info
trangthancb
@tranthangcb
0915120915
Follow Us

Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với FBUFF! Trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ về các điều khoản dưới đây. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Mục Đích sử dụng: FBUFF được cung cấp nhằm hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện thao tác trên mạng xã hội và qua email của họ. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết chỉ sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định của các mạng xã hội và dịch vụ email liên quan.

Tài khoản Người sử dụng: Để sử dụng FBUFF, bạn có thể cần tạo một tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ người nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Chính sách Bảo mật: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Trách nhiệm Người sử dụng: Người sử dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi nội dung và hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng hoặc vi phạm chính sách của các mạng xã hội và dịch vụ email từ phía người sử dụng.

Thay đổi Dịch vụ và Điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc điều khoản mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Hạn chế trách nhiệm: FBUFF không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phạt độc hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn FBUFF của chúng tôi!

Trân trọng, FBUFF